Konserwator urządzeń hydrauliczno-cieplinych i klimatyzacyjnych
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

 TEATR WIELKI W ŁODZI poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

KONSERWATOR URZĄDZEŃ HYDRAULICZNO-CIEPLNYCH i KLIMATYZACYJNYCH

Wymagania:

-        Wymagania:  praca na wysokości, podstawowa obsługa komputera, świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń z grupy 2.

-        wykształcenie: zawodowe techniczne w branży sanitarnej,

-        staż pracy: 1 rok w zawodzie,

-        umiejętności: dobra znajomość instalacji sanitarnych w zakresie nw. urządzeń i instalacji:

§  centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne wraz z instalacją

§  węzły cieplne wraz z instalacją centralnego ogrzewania

§  instalacje wodno – kanalizacyjne

§  instalacje wodne p.poż. hydrantowe, tryskaczowe, zraszaczowe

Główne obowiązki:

-        utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej sieci cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, ppoż., instalacji sprężonego powietrza, instalacji solarnej, pompowni ppoż. i hydroforni;

-        obsługa, stała konserwacja, wykonywanie przeglądów, remontów i drobnych napraw  oraz konserwacje urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i ppoż.;

-        pełnienie dyżurów podczas prób i przedstawień.


Wymagane dokumenty:

§  życiorys;

§  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (skan/kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i wymagane kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy, inne np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach);

§  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),  na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia o zatrudnieniu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się z dokumentami do kierownika działu eksploatacji w siedzibie Teatru Wielkiego, wejście od ulicy Jaracza, pokój nr 20, w godz. 900 – 1500.; tel: 507 100 501

 

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net