Zamówienia publiczne
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
zakres:
rodzaj zamówienia:
status:
wartość:
Data wpr. Tytuł ogłoszenia Status Termin skł. ofert
2017-11-21 DP/PN/09/2017 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w Teatrze Wielkim w Łodzi Zakończone 2017-11-30
2017-10-10 DP/PN/08/2017 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi Zakończone 2017-10-19
2017-08-30 DP/PN/07/2017 Świadczenie usług digitalizacji materiałów papierowych, kostiumów, realizowane w ramach projektu pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (Etap II – Zadanie 5 Zakup usług informatycznych, digitalizacji, serwisowych) Zakończone 2017-09-08
2017-08-08 DP/PN/06/2017 Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami dla Teatru Wielkiego w Łodzi Zakończone 2017-08-17
2017-05-05 DP/PN/05/2017 Dostawa wraz z montażem urządzenia do tworzenia prezentacji 3D, realizowana w ramach projektu pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (Etap I – Zadanie 2 Zakup infrastruktury informatycznej Zadanie 3 – Zakup oprogramowania, licencji, baz danych oraz Zadanie 5 Zakup usług informatycznych, digitalizacji, serwisowych) Zakończone 2017-05-16
2017-03-31 DP/PN/04/2017 Dostawa wraz z montażem infrastruktury informatycznej oraz urządzenia do tworzenia prezentacji 3D, realizowana w ramach projektu pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Zakończone 2017-04-12
2017-03-23 DP/PN/03/2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług wynajmu pokoi hotelowych dla zespołów biorących udział w XXIV Łódzkich Spotkaniach Baletowych 2017 Zakończone 2017-04-03
2017-01-10 DP/PN/02/2017 - Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektu pn.: „Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi”, uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę z potwierdzeniem ostateczności wydanym przez właściwy organ i zapewnienie nadzoru autorskiego Zakończone 2017-01-20
2017-01-04 DP/PN/01/2017 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w części reprezentacyjnej Teatru Wielkiego w Łodzi Zakończone 2017-01-12
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net