Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
I skrzypce - tutti - przesłuchania
data dodania:
2.07.2020

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: muzyk orkiestry – I skrzypce – tutti

Termin przesłuchania: 14 września 2020 r. godz. 10.00

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: muzyk orkiestry – I skrzypce – tutti

Termin przesłuchania: 14 września 2020 r. godz. 10.00

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 września 2020 r.
Miejsce przesłuchania: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź, wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.

Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl z tematem wiadomości: I SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE 2020.

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem koordynacji pod adresem: koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.

 

Program przesłuchania:

 

Etap I (za kotarą)

 

1.       W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru:

 

nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr. 5 A-dur KV 219,

 

2.       J.S. Bach – jedna część dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo,

 

3.       Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe

 

Etap II (jawny)

 

1.       Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego,

 

2.       Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe

 

3.       Czytanie nut a vista

Do góry

{banners_down}

design by fast4net