Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Poszukiwani muzycy orkiestry – altówka
data dodania:
31.10.2020
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:
muzyk orkiestry – altówka (muzyk tutti)
_________Muzyk orkiestry – ALTÓWKA – muzyk tutti

Termin przesłuchania: 24 listopada 2020 r. godz. 10.30

Miejsce przesłuchania: Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.


Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl z tematem wiadomości:
ALTÓWKA – PRZESŁUCHANIE.

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań. Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 listopada 2020 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com (w zakładce Dane Osobowe)

Program przesłuchania:

Etap I (za kotarą)

1. J.S.Bach 6 Suit wiolonczelowych lub M.Reger 3 suity na altówkę, dwie kontrastujące części do wyboru
2. Wybrane orkiestrówki

Etap II (jawny)

1. C. Stamitz - Koncert na altówkę D-dur op. 1 cz. I z kadencją lub F.A. Hoffmeister - Koncert na altówkę D-dur cz. I z kadencją
2. Czytanie nut a vista

ORKIESTRÓWKI
G. Rossini „Cyrulik Sewilski” - Uwertura nr 3 Allegro con brio, Uwertura nr 17 Piu mosso
S. Moniuszko „Straszny Dwór” - Akt III Moderato Assai nr 238, Mazur
G. Bizet „Carmen” - Akt I nr.6, Akt I Finał nr 11
G. Verdi „Nabucco”- Akt I nr 11, Akt III Largo
G. Puccini „Madame Butterfly” - Akt I Allegro (początek)
W.A. Mozart „Wesele Figara” - Presto
W.A. Mozart „Czarodziejski Flet” - Allegro

KOMISJA KONKURSOWA: Dariusz Stachura, Krzysztof Marciniak, Michał Kocimski, Marta Kosielska, Ludwika Maja Tomaszewska-Klimek, Hanna Drzewiecka-Borucka, Katarzyna Gałdecka-Sprawka, Maria Tomala, Agnieszka Kołodziej, Michał Przeździecki, Miłosz Krupka

Do góry

{banners_down}

design by fast4net