DON CARLOS / przesłuchania dla solistów
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniach

do opery G. Verdiego pt. DON CARLOS

 

solistów-śpiewaków zainteresowanych realizacją niżej wymienionych partii:
 

ELŻBIETA (sopran)

DON CARLOS (tenor)

FILIP II (bas)

INKWIZYTOR (bas)

POSA (baryton)

LERMA (tenor)

 

Do zaprezentowania dwie arie z wybranych oper G. Verdiego.

Mile widziane wykonanie docelowych arii z opery Don Carlos.

 

Termin przesłuchania: 27 stycznia 2020 r. godz. 11.00

 

Miejsce przesłuchania: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,

wejście od ul. Jaracza – sala prób nr 402.


Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

z tematem wiadomości: DON CARLOS – PRZESŁUCHANIE.
 

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z opisanym doświadczeniem zawodowym, zrealizowanym repertuarem, danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej. Zaproszonym artystom Teatr zapewnia akompaniatora wraz z możliwością odbycia krótkiej próby w dniu przesłuchania. Warunkiem zapewnienia akompaniatora jest przesłanie przez kandydata materiałów nutowych za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22.01.2020 r.
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem: koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.


 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 stycznia 2020 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com

(w zakładce Dane Osobowe)

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net