Ogłoszenia
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekstTeatr Wielki w Łodzi zaprasza do składania ofert na
ZAPYTANIE OFERTOWE NR DL/ZO/2/2018

w ramach projektu pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (Etap III: Zadanie 3 Zakup oprogramowania, licencji, baz danych – oprogramowanie do obsługi portalu internetowego; Zadanie 5 Zakup usług informatycznych, digitalizacji, serwisowych– opieka serwisowa, instruktaż pracowników)
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do obsługi portalu internetowego wraz ze szkoleniem.
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net