Praca
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowiska: 
muzyk orkiestry – wiolonczela – zastępca koncertmistrza 
 
 
Termin przesłuchania: 20.06.2023 r. od godz. 10.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl 
z tematem wiadomości: WIOLONCZELA – PRZESŁUCHANIE – ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.
 
W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl 
 
Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2023 r. do godz. 12.00
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com 
(w zakładce Dane Osobowe)
 
Program przesłuchania: pierwszy głos
Etap I (za kotarą)
1. J. Haydn- I część z kadencją (Gendron)
2. Wybrane orkiestrówki
 
Etap II (jawny)
1. A. Dvořak lub R. Schumann - Koncert wiolonczelowy I część
2. Wybrane orkiestrówki 
3. Czytanie nut a vistaTEATR WIELKI W ŁODZI
poszukuje osoby na stanowisko:

Z-ca Głównego księgowego – kierownik księgow
ości
 
Obowiązki:
- Prowadzenie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo podatkowe),
w tym między innymi:
- nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności,
- odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- kierowanie pracą działu księgo wości oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami,
- sporządzanie rzetelnie i terminowo wszelkich sprawozdań finansowych,
- nadzór nad rozliczaniem podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT,
- prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych
- pełnienie obowiązków głównego księgow ego podczas jego nieobecności.
 
Wymagania konieczne:

- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne,  rachunkowość lub finanse
- co najmniej 4 letnią praktyka w księgowości
-  kierowanie zespołem pracowników księgowości.
- Biegła znajomości ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,  regulujących podstawy   podatkowe oraz innych ustaw wykorzystywanych w codziennej pracy.
- Biegła obsługa komputera: (środowisko Windows) z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Predyspozycje osobowościowe: sumienność, uczciwość, cierpliwość, życzliwość, wysoka kultura osobista.


Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej należy składać w Teatrze Wielkim w Łodzi  -  osobiście w sekretariacie w godzinach od godz. 8.00 do godz. 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: t.plonowska@teatr-wielki.lodz.pl   -  do dnia 07.04.2023r.   
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Co oferujemy
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
  • nagrody jubileuszowe
  •  możliwość rozwoju zawodowego;
  •  możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
  • pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.

Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net