Praca
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
                                 Teatr Wielki w Łodzi  poszukuje do Działu Inwestycji
                                                      osoby do pracy na stanowisku

                         specjalista ds. koordynacji projektów i robót inwestycyjnych

Teatr Wielki w Łodzi  poszukuje do Działu Inwestycji  osoby do pracy na stanowisku
 specjalista ds. koordynacji projektów i robót inwestycyjnych.
Do obowiązków kandydata na to stanowisku specjalista ds. koordynacji projektów i robót inwestycyjnych będzie należało m.in.:
-przygotowanie, koordynacja i nadzór nad pracami związanymi z realizacją projektów
  inwestycyjno-budowlanych, remontowych i modernizacyjnych realizowanych przez Teatr
-znajomość i przestrzeganie przepisów prawa budowlanego oraz uPzp
-przygotowanie założeń technicznych dla prac projektowych
-sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej      
-współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru w zakresie niezbędnym do realizacji projektów
 
Od kandydatów oczekujemy:
-wykształcenia wyższego politechnicznego o specjalności ogólnobudowlanej
  lub konstrukcyjnej 
 -kreatywności, komunikatywności i zaangażowania
-znajomości obsługi programów do kosztorysowania np.: Norma
-obsługa pakietu MS Office
 
Mile widziane:
-doświadczenie na podobnym stanowisku
-uprawnienia budowlane
 
Zapewniamy:
-pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją
-stabilne warunki zatrudnienia
-możliwość zdobycia praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót budowlanych w obiekcie
  wpisanym do rejestru zabytków
-dogodną lokalizację w centrum Łodzi
-dla osób  spoza Łodzi – wynajem mieszkania w Domu Aktora
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV z dopiskiem specjalista ds. koordynacji projektów i robót inwestycyjnych osobiście do działu kadr albo drogą elektroniczną na adres: kadry@teatr-wielki.lodz.pl w terminie do 27.09.2021r.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowiska:
muzyk orkiestry – wiolonczela – pierwszy głos,
 
 
Termin przesłuchania: 14.09.2021 r. od godz. 10.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.

Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
z tematem wiadomości: WIOLONCZELA – PRZESŁUCHANIE – PIERWSZY GŁOS

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.09.2021 r. do godz.12.00
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)

PROGRAM

_____________________________________________________________________________Teatr Wielki w Łodzi poszukuje do Działu Obsługi Widzów i Promocji Teatru
osoby do pracy na stanowisku
specjalisty ds. promocji  (specjalność kampanie promocyjno-marketingowe)
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
Teatr Wielki w Łodzi poszukuje do Działu Obsługi Widzów i Promocji Teatru
osoby do pracy na stanowisku
specjalista ds. promocji  (specjalność kampanie promocyjno-marketingowe)
 
Do obowiązków kandydata na stanowisku specjalisty ds. promocji (specjalność kampanie promocyjno- marketingowe ) będzie należało m.in.:
- dbanie o wizerunek Teatru i reklama działalności statutowej,
- inicjowanie, wdrażanie i realizacja kampanii promocyjno-marketingowych zarówno samego Teatru, jak i poszczególnych wydarzeń artystycznych m.in. w prasie, telewizji, radio itp.,
- utrzymywanie i poszerzanie relacji ze sponsorami i partnerami Teatru,
- przygotowywanie materiałów m.in. promocyjnych, reklamowych, informacyjnych oraz nadzór nad ich dystrybucją,
- poszukiwanie nowych form promocji Teatru,
- udzielnie wsparcia przy przygotowywaniu materiałów prasowych,
- administrowanie we wskazanym zakresie stroną internetową http://www.operalodz.com   oraz kanałami w mediach społecznościowych Teatru,
- udział w strategii rozwoju publiczności, badaniu potrzeb widzów i przygotowanie ofert sprzedaży biletów,
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru w zakresie niezbędnym do realizacji projektów.
 
Od kandydatów oczekujemy:
- kreatywności, komunikatywności i zaangażowania,
- bardzo dobrej organizacji pracy,
- znajomości kanałów social media,
- obsługa pakietu MS Office,
- wykształcenia wyższego,
- umiejętności pracy pod presją czasu.
Mile widziane:
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- obsługa w podstawowym zakresie CMS stron internetowych i programów graficznych np. Canva.
 
Zapewniamy:
- pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość rozwoju i swobody działania,
- dogodną lokalizację w centrum Łodzi,
- dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania w Domu Aktora.
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV z dopiskiem specjalista ds. promocji (specjalność kampanie promocyjno- marketingowe) osobiście do działu kadr albo drogą elektroniczną na adres: kadry@teatr-wielki.lodz.pl w terminie do 9 lipca 2021r.
 
Dodatkowych informacji udzieli Paulina Sałek kierownik Biura Obsługi Widzów i Promocji Teatru tel. 510 044 150
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Teatr Wielki w Łodzi poszukuje do Działu Obsługi Widzów i Promocji Teatru
osoby do pracy na stanowisku  specjalista ds. promocji (specjalność promocja i reklama w Internecie)
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
Do obowiązków kandydata na stanowisku specjalisty ds. promocji (specjalność promocja i reklama w Internecie) będzie należało m.in.:
- dbanie o wizerunek Teatru i reklama działalności statutowej w szczególności w Internecie,
- inicjowanie, wdrażanie i realizacja kampanii promocyjno-marketingowych zarówno samej instytucji, jak i poszczególnych wydarzeń artystycznych w szczególności w Internecie,
- tworzenie i zarządzanie treściami o Teatrze i wydarzeniach na www.operalodz.com i profilach społecznościowych Teatru (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) oraz portalach kulturalnych,
- poszukiwanie nowych form promocji w sieci,
- przygotowywanie materiałów m.in. promocyjnych, reklamowych, informacyjnych z naciskiem na udostępnianie ich w Internecie,
- współpraca z Działem Akustyki i Multimediów przy tworzeniu materiałów filmowych,
- współpraca z innymi działami w zakresie niezbędnym do realizacji projektów.
 
Od kandydatów oczekujemy:
- kreatywności, komunikatywności i zaangażowania,
- bardzo dobrej organizacji pracy,
- znajomości funkcjonowania mediów społecznościowych;
- obsługi pakietu MS Office,
- podstawowej znajomości programów graficznych np. Canva, obsługi w podstawowym zakresie CMS stron internetowych i programów graficznych do edycji i obróbki zdjęć i filmów,
– umiejętności pracy pod presją czasu.
Mile widziane:
- doświadczenie na podobnym stanowisku.
 
 
Zapewniamy:
- pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwości rozwoju i swobody działania,
- dogodną lokalizację w centrum Łodzi,
- dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania w Domu Aktora
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV z dopiskiem (specjalność promocja i reklama w Internecie) osobiście do działu kadr albo drogą elektroniczną na adres: kadry@teatr-wielki.lodz.pl w terminie do 9 lipca 2021r.
 
Dodatkowych informacji udzieli Paulina Sałek kierownik Biura Obsługi Widzów i Promocji Teatru tel. 510 044 150
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatr Wielki w Łodzi poszukuje do Działu Obsługi Widzów i Promocji Teatru

osoby do pracy na stanowisku

specjalisty ds. promocji
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

Do obowiązków kandydata na stanowisku specjalisty ds. promocji będzie należało m.in.:
•           pozyskiwanie i utrzymywanie  kontaktów z mediami i partnerami,
•           tworzenie i redagowanie treści do materiałów m.in. prasowych, informacyjnych, reklamowych i promocyjnych itp.,
•           prowadzenie strony www.operalodz.com i obsługa profili Teatru na portalach społecznościowych,
•           organizowanie i  prowadzenie konferencji  prasowych, prób medialnych,
•           udzielanie  wsparcia w działaniach promocyjnych  i marketingowych dla Działu Organizacji Widzów i Promocji Teatru.
Od kandydatów oczekujemy:
•           lekkiego pióra, kreatywności, komunikatywności i zaangażowania,
•           rozeznania na rynku mediowym i teatralnym (w szczególności teatrów muzycznych),
•           znajomości  kanałów social media,
•           wykształcenia wyższego o profilu humanistycznym.
 Mile widziane:
•           doświadczenie na podobnym stanowisku,
•           obsługa w podstawowym zakresie CMS stron internetowych i programów graficznych np.  Canva.
 
Zapewniamy:
•           pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją, 
•           stabilne warunki zatrudnienia,
•           możliwości rozwoju i swobody działania,
•           dogodną lokalizację w centrum Łodzi,
•           dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania w Domu Aktora
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście do działu kadr  albo drogą elektroniczną na adres: kadry@teatr-wielki.lodz.pl w terminie do 9 lipca 2021r. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Dodatkowych informacji udzieli p. Paulina Sałek kierownik Biura Obsługi Widzów i Promocji Teatru  tel. 510 044 150
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Teatr Wielki w Łodzi 

zaprasza
na przesłuchania na stanowisko
artysty chóru w grupie głosów tenor i bas II
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
program przesłuchania:
G. Verdi NABUCCO – Va, pensiero
czytanie nut a’vista
plus utwór dowolny
Nuty do prezentowanego utworu powinny być dostarczone najpóźniej na 3 dni przed datą przesłuchania
 
Termin przesłuchań:
12 maja 2021, godz. 13.00, sala 408
Teatr Wielki w Łodzi (wejście od ul. Jaracza)
Zgłoszenia (CV) proszę przesyłać do 11 maja 2021 na adres:
-------------------------------------------------------------------
 
Teatr Wielki w Łodzi 
zaprasza
na przesłuchania na stanowisko
artysty chóru w grupie głosów bas II
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
program przesłuchania:
G. Verdi NABUCCO – Va, pensiero
czytanie nut a’vista
Termin przesłuchań:
7 kwietnia 2021, godz. 13.00, sala 408
Teatr Wielki w Łodzi (wejście od ul. Jaracza)

Zgłoszenia (CV) proszę przesyłać do 2 kwietnia 2020 na adres:
--------------------------------------------------------------------

Teatr Wielki w Łodzi
poszukuje osoby z wykształceniem elektrycznym do obsługi urządzeń napędów sceny.
Praca przy spektaklach teatralnych, po przeszkoleniu, głównie przy cyfrowych konsoletach sterujących.

Informacje u kierownika Działu Sceny
tel. 42 647-2015

---------------------------------------------------------------------

Teatr Wielki w Łodzi 

zaprasza
na przesłuchania na stanowisko
artysty chóru w grupie głosów tenor
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
program przesłuchania:
G. Bizet CARMEN – La cloche a sonne, I akt
G. Verdi NABUCCO – Va, pensiero
Termin przesłuchań:
12 lutego 2020, godz. 13.00, sala 408
Teatr Wielki w Łodzi (wejście od ul. Jaracza)
Zgłoszenia (CV) proszę przesyłać do 7 lutego 2020 na adres:
e-mail: m.salski@teatr-wielki.lodz.pl
 
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net