Zamówienia publiczne
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Tytuł:DP/PN/05/2017 Dostawa wraz z montażem urządzenia do tworzenia prezentacji 3D, realizowana w ramach projektu pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (Etap I – Zadanie 2 Zakup infrastruktury informatycznej Zadanie 3 – Zakup oprogramowania, licencji, baz danych oraz Zadanie 5 Zakup usług informatycznych, digitalizacji, serwisowych)
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Wartość:Zamówienia o szacowanej wartości > 30 tys. euro
Data wprowadzenia:5 maj 2017
Termin składania ofert:16 maj 2017 10:00
Pliki:
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net