Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
PRZESŁUCHANIA DO CHÓRU TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI
data dodania:
18.09.2023
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: 
Artysta Chóru – Tenor i Artysta Chóru – Bas.
Możliwa współpraca na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie w ramach doangażowania do poszczególnych projektów.

Termin przesłuchania ustalany indywidualnie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
 
Warunki finansowe oraz przykładowe plany pracy przesyłane będą w odpowiedzi na zgłoszenie.
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala nr 408 – sala prób chóru.

Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu. Nuty dla pianisty należy przesłań wraz ze zgłoszeniem. Teatr zapewnia akompaniatora oraz możliwość zrobienia krótkiej próby przed przesłuchaniem.

Zapewniamy:
- pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją
- stabilne warunki zatrudnienia
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie za spektakle i próby ponadnormowe
- dodatkowe wynagrodzenie za koncerty i spektakle poza siedzibą Teatru
- bezpłatne regularne konsultacje wokalne
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
- pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
- dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora

Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.


Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: 
 
chór@teatr-wielki.lodz.pl 
 
z tematem wiadomości: PRZESŁUCHANIE – TENOR lub PRZESŁUCHANIE - BAS
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
  
Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net