Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Wolontariat
data dodania:
16.03.2023
Zapraszamy Studentów do współpracy w formie wolontariatu, jako obsługa spektakli operowych i baletowych, w zamian za możliwość ich darmowego obejrzenia. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Widzów - tel: 42 633 31 86 mail: widz@teatr-wielki.lodz.pl
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami: 
 
Wolontariuszem może zostać niemal każdy – nie musimy mieć jakichś szczególnych zdolności i umiejętności. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie, choć czasem odpowiednia wiedza oraz doświadczenie są również potrzebne. Czym właściwie jest wolontariat i kto może zostać wolontariuszem? 
 
Wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za to, co robi. Dobrowolnie angażuje się na rzecz organizacji i innych osób, oferuje im swój wolny czas i umiejętności. 
 
Wolontariusz może wykonywać pracę nie tylko na rzecz organizacji pozarządowych, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, ale też może pomóc w codziennych obowiązkach organom administracji publicznej, jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej, a także podmiotom leczniczym. Co więcej, jako wolontariusze w danym stowarzyszeniu mogą też działać jego członkowie. 
 
Nie każdy wie, że działalność na rzecz organizacji non-profit uregulowana jest w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariuszom przysługuje wiele praw, wśród których znajdują się: 
 
  • Prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z pracą wykonywaną jako wolontariusz. 
  • Prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. 
  • Prawo do opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych – jeśli jesteś wolontariuszem, ale nie jestes objęty żadnym ubezpieczeniem zdrowotnym, organizacja, z którą współpracujesz może zgłosić cię do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub opłacać za ciebie składkę zdrowotną. 
  • Prawo do zawarcia porozumienia o współpracy z organizacją lub instytucją, w której jesteś wolontariuszem. W takim porozumieniu powinny się znaleźć zakres obowiązków, czas trwania porozumienia, a także informacja o sposobie i możliwości jego rozwiązania. 
Jeśli w ramach wolontariatu odbywasz podróże służbowe, organizacja lub instytucja, z którą współpracujesz powinna pokryć koszty wyjazdów i diet. 
Wolontariusz ma również swoje obowiązki, wśród których znajdują się wykonywanie zadań z należytą starannością, kwalifikacje niezbędne do wykonania danych zadań oraz poniesienie odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody w organizacji, z którą współpracuje. 
 
Wolontariuszem może zostać niemal każdy i zasadniczo nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie powinny jednak uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Są również miejsca, jak np. ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, w których wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat. 
 
Zdarza się również, że wykonywanie konkretnych czynności lub obowiązki, jakie powinien spełniać wolontariusz, wymagają konkretnych kwalifikacji i spełnienia określonych warunków. Czasem też praca wolontariusza może wiązać się z sytuacjami zagrażającymi jego zdrowiu i bezpieczeństwu, jednak z pewnością zostaniemy wcześniej o tym poinformowani. Na organizacji spoczywa obowiązek zapewnienia wolontariuszom odpowiednich i bezpiecznych warunków do wykonywania ich pracy.
 
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net