Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Zmieniamy się dla Was!
data dodania:
26.07.2021
Od 1 sierpnia rozpoczyna się Remont konserwatorski elewacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przebudową głównych schodów wejściowych, który potrwa do 31 października 2022 r.
W związku z planowaną inwestycją, komunikacja z budynkiem przez drzwi wejściowe (frontowe) będzie zablokowana. Wejście do Teatru będzie możliwe poprzez drzwi umieszczone w elewacji wschodniej (od budynku Sądu Okręgowego).
Istniejący budynek usytuowany jest przy skrzyżowaniu ulic: Sterlinga oraz Jaracza i zajmuje nieruchomość położoną w północnej części Placu Dąbrowskiego. Pięciokondygnacyjny gmach główny Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przewiązką na wysokości piętra oraz budynkiem zaplecza technicznego został zbudowany w latach 1949-1964 wg projektu architektonicznego Witolda Korskiego, Józefa Korskiego (ojca) i Romana Szymborskiego, stanowi jednorodną funkcjonalnie i stylowo całość. Jest przykładem klasycyzującego socrealizmu - architektury lat 50-tych ubiegłego stulecia, jednocześnie dominującym komponentem prestiżowej zabudowy Placu Dąbrowskiego. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 7 września 1976 został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego.

Z uwagi na usytuowanie, architekturę samego budynku, jego rangę przestrzenną i kulturową oraz charakter otoczenia, istniejący budynek stanowi dominantę przestrzenną dla tego rejonu zabudowy. Obiekt, w obrębie którego będą podejmowane działania inwestycyjne, pełni funkcję teatru operowego o znaczeniu regionalnym i ośrodka kultury dla organizacji przedsięwzięć także o wymiarze międzynarodowym.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano:
1) remont elewacji budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi,
2) rozbiórkę schodów zewnętrznych oraz wierne ich odtworzenie,
3) przewidziano także umożliwienie dostępu do obiektu dla osób poruszających się na wózkach poprzez budowę pochylni od strony południowo-wschodniej budynku głównego, która umożliwi samodzielny dostęp do budynku.

Dzięki pracom modernizacyjnym nastąpi poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w tym zabytkowej, która zniweluje przyszłe zagrożenia i doprowadzi do bezpiecznej, efektywnej i zgodnej z prawem eksploatacji budynku. Realizacja Projektu jest kluczowa, aby Teatr mógł realizować swoje założenia programowe.
Wszystkie powyższe prace będą wykonywane pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net