Wynajem pomieszczeń bufetu pracowniczego, kawiarni i barków
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do składania pisemnych ofert na wynajem pomieszczeń bufetu pracowniczego, kawiarni i barków dla widzów usytuowanych w gmachu Teatru Wielkiego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego (Kawiarnia i barki dla widzów) oraz bufetu dla pracowników (wejście od ul. Jaracza 49) w terminie od 1 września 2019 r. do 30.06.2022 r.                     

                                                                                                                                      

  Teatr ma do zagospodarowania:

  • Pomieszczenie bufetu pracowniczego  o powierzchni ogólnej 136,54 m2 wyposażonego w instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację c.o. z sieci miejskiej, ciepłą i zimną wodę i instalację telefoniczną.

Bufet przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz godziny pracy dostosowane do harmonogramu zajęć pracowników Teatru, tj. w poniedziałki w godz. 8,30 – 16,00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8,00 – 16,00 i na jedną godzinę przed rozpoczęciem próby lub spektaklu - do końca ostatniej przerwy; w dni ustawowo wolne (niedziela i święta) na 1 godzinę przed rozpoczęciem próby lub spektaklu – do końca ostatniej przerwy (harmonogram prób i terminy spektakli ustala Teatr.).

Oczekiwania Teatru: zapewnienie szerokiej oferty menu w bufecie pracowniczym oraz  umiarkowanej wysokości cen (cena zestawu obiadowego złożonego z zupy, drugiego dania i napoju nie może przekroczyć 12 zł).

·         Sale na kawiarnię o powierzchni ogólnej 175,30 m2 (w tym sala konsumpcyjna
 109,20 m2 , zaplecze – 66,10 m2), wyposażone w instalację elektryczną, instalację wodno-
  -kanalizacyjną, ciepłą i zimną wodę, instalację c.o. z sieci miejskiej, instalację telefoniczną.

·         Przestrzeń w foyer dla barów kawowych dla widzów w czasie spektakli i innych imprez o powierzchni ogólnej 92,00 m2  (w tym dwa bary o pow. po 30 m2 wraz z zapleczami o pow. po 6,00 m2 w kuluarach sąsiadujących z foyer oraz jeden o pow. 20 m2 sąsiadujący z zapleczem kawiarni), wyposażone w instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, ciepłą i zimną wodę, instalację c.o. z sieci miejskiej.

     Koncesję na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przyszły najemca załatwia we własnym zakresie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Po stronie najemcy jest wyposażenie kawiarni, w tym w stoliki, krzesła itp. – wystrój kawiarni do uzgodnienia i akceptacji przez Teatr.

  W okresie letnim istnieje możliwość wykorzystania terenu Teatru na organizację ogródka gastronomicznego w wyznaczonej przez Teatr części podcieni budynku teatru od strony Pl. Dąbrowskiego.

     Oczekiwania Teatru: przedstawienie koncepcji funkcjonowania kawiarni/ilość miejsc, oferta gastronomiczna, planowana liczba personelu, proponowany charakter wnętrza, propozycje działalności pozagastronomicznej itp./ Przewidywane godziny otwarcia kawiarni – np. codziennie od godz. 1000 do godz. 2300. W kawiarni powinna być obsługa kelnerska przy stolikach. Menu kawiarni nie powinno ograniczać się do oferty cukierniczej, liczymy na ciekawe propozycje kulinarne odpowiednie do rangi obiektu. Czas pracy barów kawowych powinien być dostosowany
do harmonogramu spektakli, koncertów i innych imprez w Teatrze. Barki kawowe powinny być otwarte na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu i czynne do zakończenia ostatniej przerwy.

Decydującym kryterium oceny złożonych ofert będzie miesięczna wysokość stawki czynszu (netto) za najem ww. powierzchni użytkowych. Ponadto Teatr weźmie również pod uwagę przedstawioną przez oferenta koncepcję funkcjonowania kawiarni (w tym w szczególności ofertę menu).

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Teatr Wielki w Łodzi Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, wejście od ulicy Jaracza, parter, sekretariat – w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia 12 lipca 2019 roku do godz. 12.00.

Wybór drogi pocztowej w celu przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Istnieje możliwość obejrzenia przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej.  Pytania proszę kierować do działu administracji – kier. p. Mariola Majda,
e- mail  m.majda@teatr-wielki.lodz.pl, tel.  42/631 96 77.

 

Teatr zastrzega sobie możliwość prowadzenia indywidualnych negocjacji treści złożonych ofert.

 

Teatr informuje, że po zapoznaniu się z treścią złożonych ofert (jak również po przeprowadzeniu ewentualnych indywidualnych negocjacji z oferentami), może podjąć decyzję o nieprzyjęciu żadnej z nich. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Z poważaniem

 

Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net