Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
TU BĘDZIESZ BEZPIECZNY / Zasady bezpieczeństwa oraz oświadczenie
data dodania:
19.08.2020

Droga publiczności! Nie możemy się doczekać Waszego powrotu na widownię Teatru Wielkiego w Łodzi. Prawdopodobnie z większym niż kiedykolwiek zapałem szykujemy się na otwarcie nowego sezonu i przyjęcie Was w progach Teatru komfortowo i… bezpiecznie. Bowiem bezpieczeństwo będzie dla nas w nadchodzącym czasie priorytetem. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, opracowaliśmy szereg rozwiązań sanitarnych, dzięki którym zminimalizujemy ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa.

  • Dystans zapanuje w każdej przestrzeni teatralnej: od sceny, przez fosę orkiestrową aż po widownię, gdzie zastosujemy strategię co drugiego miejsca, dostępnego dla gości.
  • Na terenie Teatru znajdziecie Państwo liczne dozowniki z płynem dezynfekującym.
  • Aby ograniczyć formowanie się kolejek, jesteśmy zmuszeni zamknąć punkty gastronomiczne na terenie Teatru na czas trwania pandemii.
  • WAŻNE: prosimy o przybywanie w maseczkach ochronnych lub przyłbicach. Na miejscu także będzie możliwość zakupu obu tych środków ochrony. Osoby, które odmówią zasłonienia ust i nosa niestety nie będą mogły wejść na widownię.
  • Prosimy o przybycie do Teatru ok. godziny wcześniej, aby uniknąć gromadzenia się.
Przy wejściu do Teatru zbierane będą oświadczenia, które zalecamy wypełnić w domu i dostarczyć podpisane (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Teatru w Aktualnościach (pobierz), ale można je też będzie wypełnić na miejscu.
Wierzymy, że dzięki współpracy z Wami, drodzy Widzowie, uda nam się bezpiecznie uczestniczyć w nadchodzących wydarzeniach artystycznych, doświadczając Wielkich, aczkolwiek samych Pozytywnych Emocji! :-)


Regulamin dla widzów uczestniczących w wydarzeniach organizowanych
w Teatrze Wielkim w Łodzi w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2


 
1.    We wszystkich obiektach Teatru Wielkiego w Łodzi obowiązuje przestrzeganie wszelkich reżimów sanitarnych obowiązujących w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
2.    Widzowie są zobowiązani do:
        a) przestrzegania „Regulaminu dla widzów uczestniczących w wydarzeniach  
             organizowanych w Teatrze Wielkim w Łodzi w związku z zapobieganiem
             rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2”;
        b) stosowania się do komunikatów i zaleceń pracowników Teatru w zakresie
             zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.
3.    Każda osoba, która przebywa w Teatrze jest zobowiązana do:
        a) dezynfekcji rąk co najmniej przy wejściu do Teatru,
        b) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (np. maseczka, przyłbica),
             zapewnionymi we własnym zakresie,
        c) zachowywania co najmniej 1,5 m dystansu od innych osób na terenie całego teatru.
        d) poddania się procedurze mierzenia temperatury.
4.    Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej
(maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie. Teatr odmówi uczestnictwa w spektaklu, koncercie lub innym wydarzeniu organizowanym w Teatrze osobie, która nie zakryje ust i nosa środkami ochrony osobistej.
5.    Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która ma podwyższoną temperaturę ciała (pow. 37 stopni C).
6.    W przypadku zaobserwowania u widza objawów chorobowych charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni uprawiona jest do powstrzymania widza przed wejściem na widownię i poinformowania służby medycznej Teatru. Dyżurna pielęgniarka podejmuje decyzję o ewentualnym odizolowaniu widza od innych osób i powiadomieniu odpowiednich służb medycznych i sanitarnych.
7.    Widz, który z powodów sanitarnych nie zostanie wpuszczony do teatru, ma prawo do zwrotu zakupionego biletu na imprezę organizowaną przez Teatr Wielki w Łodzi.
8.    Przy wejściu do Teatru widz jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że, według swojej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Teatru. Zalecamy wydrukowanie i podpisanie formularza Oświadczenia Widza przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia Oświadczenia Widza, widz będzie zobowiązany do podpisania i złożenia tego dokumentu w Teatrze. Wówczas konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy widzowi uczestnictwa w spektaklu i innej imprezie w przypadku niezłożenia Oświadczenia.
9.    Teatr zapewnia zachowanie nakazanego reżimami sanitarnymi odstępu między widzami i udostępnia nie więcej niż połowę liczby miejsc na widowni. Miejsca siedzące są udostępniane z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
        - widza, który uczestniczy w imprezie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
        - widza, który uczestniczy w imprezie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,  
           osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
           o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia
           nie może poruszać się samodzielnie;
        - osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
10.    Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
11.    Z uwagi na bezpieczeństwo widzów, Teatr może ograniczyć działalność gastronomiczną przed imprezami i podczas imprez w Teatrze.
12.    Widz zobowiązany jest do stosowania się do wydanych przez pracowników Teatru poleceń odnoszących się do organizacji ruchu widzów w czasie wejścia i opuszczania Teatru, wejścia na widownię i wychodzenia z niej w czasie przerw i po zakończeniu imprezy.
13.    Teatr zastrzega sobie prawo do podziału widzów na grupy wpuszczane w odpowie-dnich odstępach czasowych.
14.    Przy wchodzeniu do teatru widzów obowiązuje zachowanie nakazanego przepisami dystansu od innych osób oczekujących na wejście.
15.    Pracownicy biura obsługi widzów wpuszczają widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos oraz wypełnione Oświadczenie Widza.
16.    W przypadku braku Oświadczenia Widza, widz jest kierowany do stanowiska, przy którym wypełnia Oświadczenie.
17.    Widzowie dezynfekują ręce bezzwłocznie po wejściu do teatru.
18.    W holu kasowym odbywa się kontrola biletów oraz wypełnionych Oświadczeń Widza.
19.    Pisemne Oświadczenia Widza po ich okazaniu pracownikowi biura obsługi widza są odkładane do wyznaczonych pojemników.
20.     Widzowie po wejściu do teatru powinni bezpośrednio kierować się na swoje miejsce na widowni.
21.    Podczas przerwy zaleca się pozostanie widzów na swoich miejscach.
22.    Wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni po zakończeniu imprezy.  Widzowie powinni pozostać na swoich miejscach i stosować się do komunikatów pracowników teatru kierujących ruchem w trakcie wychodzenia z widowni.
23.    Na widowni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napoi.
24.    Teatr nie przyjmuje od widzów kwiatów ani żadnych przesyłek dla artystów i praco-wników teatru.
25.    Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
 


 

Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net