Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Oferty pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:
muzyk orkiestry – perkusja – muzyk tutti
 
Termin przesłuchania: 09 stycznia 2024 r. godz. 13.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
z tematem wiadomości: PERKUSJA – PRZESŁUCHANIE.
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.
 
W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03 stycznia 2024 r.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)
 
 
 
 
 
Program przesłuchania:
 
Utwory obowiązkowe
 
1. Werbel/Snare Drum
ETUDE FOR SNARE DRUM
ARHUS ETUDE No.9
Bent Lylloff
 
2. Wibrafon/Vibraphone
Symphonic Dances from ,,West Side Story’’
Leonard Bernstein
od numeru 581 do 3 takty po 649
 
3. Wskazane przez Komisję orkiestrówki
 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: 

muzyk orkiestry – klarnet drugi głos z obowiązkiem gry na klarnecie basowym 
 
Termin przesłuchania: 09.01 2024 r. godz. 10.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: 
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl 
 
z tematem wiadomości: KLARNET – PRZESŁUCHANIE.
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.
 
W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o    kontakt z    działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl 
 
Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 02 STYCZNIA 2024 r.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)
 
 
Program przesłuchania:
 
Etap I (za kotarą)
 1. W.A. Mozart - I część koncertu A - dur z kadencją 
 2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe 
 
Etap II (jawny)
 1. B. Kovacs – Hommage a Manuel de Falla
 2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe 
 3. Czytanie nut a vista 
 


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:
muzyk orkiestry – waltornia – muzyk tutti
 
Termin przesłuchania: 13 grudnia 2023 r. godz. 10.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
z tematem wiadomości: WALTORNIA – PRZESŁUCHANIE.
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.
 
W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.12.2023 r.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)
 
 
Program przesłuchania:
Etap I (za kotarą)
1. W. A. Mozart – Koncert waltorniowy nr 3  Es – dur KV 447 (część I z kadencją)
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
Etap II (jawny)
1. H. Neuling – Bagatela
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
3. Czytanie nut a vista
 


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:
muzyk orkiestry – pierwsze skrzypce – muzyk tutti
oraz
muzyk orkiestry – drugie skrzypce – muzyk tutti.
 
 
Termin przesłuchania: 12 grudnia 2023 r. godz. 10.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
z tematem wiadomości: PIERWSZE SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE.
lub
z tematem wiadomości: DRUGIE SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE.
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.
 
W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o  kontakt z  działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 grudnia 2023 r.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w  Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)

 
Program przesłuchania dla I skrzypiec:
 
Etap I (za kotarą)
1. W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru:
nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr 5 A-dur KV 219
2. J.S. Bach – jedna część dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo
3. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
 
Etap II (jawny)
1. Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
3. Czytanie nut a vista
 
Program przesłuchania dla II skrzypiec:
 
Etap I (za kotarą)
1. W.A. Mozart - I część koncertu skrzypcowego z kadencją – do wyboru: nr 3 G-dur, nr 4 D-dur, nr 5 A-dur
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
Etap II (jawny)
1. Utwór dowolny do 5 minut
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
3. Czytanie nut a vistaDyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: 
Artysta Chóru – Tenor i Artysta Chóru – Bas.
 
Możliwa współpraca na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie w ramach doangażowania do poszczególnych projektów.
 
Termin przesłuchania ustalany indywidualnie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
 
Warunki finansowe oraz przykładowe plany pracy przesyłane będą w odpowiedzi na zgłoszenie.
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala nr 408 – sala prób chóru.
 
Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu. Nuty dla pianisty należy przesłań wraz ze zgłoszeniem. Teatr zapewnia akompaniatora oraz możliwość zrobienia krótkiej próby przed przesłuchaniem.
 
Zapewniamy:
- pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją
- stabilne warunki zatrudnienia
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie za spektakle i próby ponadnormowe
- dodatkowe wynagrodzenie za koncerty i spektakle poza siedzibą Teatru
- bezpłatne regularne konsultacje wokalne
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
- pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
- dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora
 
Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: 
 
chor@teatr-wielki.lodz.pl 
 
z tematem wiadomości: PRZESŁUCHANIE – TENOR lub PRZESŁUCHANIE - BAS
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
  
Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)
 

Teatr Wielki w Łodzi
poszukuje pracownika na stanowisko
inspicjent

Do obowiązków pracownika na stanowisku inspicjenta  będzie należało m.in.:
dokładne zapoznanie się z partyturą lub wyciągiem powierzonego mu do prowadzenia spektaklu i wpisanie umownych znaków sygnalizujących wejścia poszczególnych solistów lub zespołów na scenę, zmian dekoracji, świateł efektów akustycznych itp.,
udział w próbach i przedstawieniach, zgodnie z rozkładem zajęć,
podawanie sygnałów do rozpoczęcia przedstawienia i kolejnych aktów, zmian dekoracji scenicznych, świateł, efektów akustycznych itp.,
czuwanie nad organizacją i sprawnym przebiegiem prób,
sporządzanie raportów z prób i przedstawień,
sprawdzanie przybycia solistów i członków zespołów artystycznych na przedstawienia.
 
Od kandydatów oczekujemy:
ukończona szkoła muzyczna co najmniej I stopnia (umiejętność czytania nut), 
odpowiedzialności i zaangażowania,
 
Predyspozycje osobowościowe:
samodzielność, cierpliwość, życzliwość, wysoka kultura osobista, odporność na stres.
 
Mile widziane:
doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość języka włoskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego – języków operowych
 
Zapewniamy:
pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją, 
stabilne warunki zatrudnienia,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
nagrody jubileuszowe
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora,
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie listu motywacyjnego oraz  CV osobiście do sekretariatu Teatru  w godzinach od godz. 8.00 do godz. 15.00 albo drogą elektroniczną na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl w terminie do 31 lipca 2023r.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net