Oferty pracy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Oferty pracy

Teatr Wielki w Łodzi zatrudni osobę na stanowisku:
specjalista ds. płac/kierownik sekcji płac
 
Obowiązki na stanowisku: 
- Obliczanie wynagrodzeń i innych należności oraz sporządzanie list płac dla pracowników 
TW zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło.
- Obliczanie zobowiązań wobec ZUS.
- Obliczanie zobowiązań podatkowych US oraz sporządzanie m-c zestawień podatkowych.
- Obliczanie i sporządzanie rocznych informacji na drukach PIT-11 oraz dla pracowników 
 zwolnionych w trakcie roku podatkowego.
 - Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych płatnych z 
funduszu ZUS oraz wynagrodzeń chorobowych.
- Przygotowywanie dokumentacji dot. w/w zasiłków, wpisywanie ich do kartotek pracowników 
- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zasiłków rodzinnych, wychowawczych,  
wyliczanie progów dochodowych uprawnionych do wypłaty tych świadczeń oraz uaktualnianie  
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wypełnianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
- Udzielanie wyjaśnień pracownikom  w sprawie wynagrodzeń.
- Znajomość programu Płatnik.
Wymagania :
- wykształcenie wyższe kierunkowe ( księgowość, rachunkowość, ekonomia lub finanse).
- dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów prawa podatkowego.
- dokładność, skrupulatność oraz szybkość w działaniu.
- doświadczenie pracy w płacach.
 
 
Co oferujemy
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
nagrody jubileuszowe
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
możliwość rozwoju zawodowego.
 
 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
CV proszę wysyłać na adres: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w przesłuchaniach na stanowiska:
MUZYK ORKIESTRY - PIERWSZE SKRZYPCE TUTTI;
MUZYK ORKIESTRY - DRUGIE SKRZYPCE TUTTI
;
MUZYK ORKIESTRY - DRUGIE SKRZYPCE pierwszy głos;
MUZYK ORKIESTRY - FAGOT drugi głos z obowiązkiem gry na Kontrafagocie;
MUZYK ORKIESTRY - WALTORNIA TUTTI.

 

12.03.2024 r. (wtorek)
godz. 10:00 - Pierwsze skrzypce tutti
godz. 13:00 - Drugie skrzypce tutti
                        Drugie skrzypce pierwszy głos
 
13.03.2024 r. (środa)
godz. 10:00 - Fagot drugi głos z obowiązkiem gry na kontrafagocie
godz. 13:00 - Waltornia tutti
 
Przesłuchania odbędą się w sali prób orkiestry (nr. 4)
Teatr nie zapewnia akompaniatora.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz wypełnioną zgodę RODO (do pobrania w plikach na dole strony). Nuty do orkiestrówek zostaną przesłane na Państwa maile po przesłaniu zgłoszenia.
Wymagane wykształcenie minimum wyższe magisterskie. W przesłuchaniach mogą także wziąć udział studenci ostatniego roku studiów magisterskich.
Termin składania zgłoszeń upływa 11.03.2024
 

PRZESŁUCHANIA
 
12.03.2024 r. (wtorek)
godz. 10:00 - Pierwsze skrzypce tutti
 
Etap I
1. W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru:
nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr. 5 A-dur KV 219,
2. J.S. Bach – jedna część dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo,
3. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
 
Etap II
1. Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego,
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
3. Czytanie nut prima vista
 
Orkiestrówki:
W.A. Mozart – Czarodziejski Flet
1.  I Akt, Uwertura, Allegro
W.A. Mozart – Die Hochzeit des Figaro
1. Presto
S. Moniuszko – Mazur z opery „Straszny dwór”
G. Puccini – Madama Butterfly
1. Uwertura
2. Akt II, Andante (zaznaczony fragment)
3. Akt III (zaznaczony fragment)
G. Bizet – Carmen
1. Akt II (zaznaczony fragment)
G. Verdi - Aida
1. Preludio, Andante mosso
J. Strauss – Die Fledermaus
1. Uwertura, Allegro vivace
2. Allegretto
3. Allegretto
4. Allegro moderato
5. Allegro moderato
 
12.03.2024 r. (wtorek)
godz. 13:00

 • Drugie skrzypce tutti
 • Drugie skrzypce pierwszy głos

 
I etap
W.A. Mozart – I część dowolnego koncertu z kadencją
 
oraz orkiestrówki:
 
W.A. Mozart – Czarodziejski Flet:
1.  Akt I, Uwertura, Allegro, takty od 1 do 42 (CzF1)
2. Akt II, Finał, ostatnie Allegro, takty od 2 do 32 (CzF2)
 
G. Puccini – Madama Butterfly:
1. Uwertura (MBU)
 
II etap
Utwór dowolny
 
oraz orkiestrówki:
G. Bizet– Carmen:
Finał, Akt II
W.A. Mozart – Wesele Figara:
Akt I, nr 2, Duettino, Allegro, takty od początku do małego nr 31 (WF)
 
G. Puccini – Madama Butterfly:
 Akt III, od nr 9 do czterech taktów przed nr 12 (MB)
 
czytanie nut prima vista
 

13.03.2024 r. (środa)
godz. 10:00 - Fagot drugi głos z obowiązkiem gry na Kontrafagocie
 
Etap I
Fagot:
W. A. Mozart – Koncert B-dur KV 191, 1 cz. do taktu 97 (bez kadencji)
Orkiestrówki – 2 głos
W. A. Mozart - Wesele Figara, uwertura 6 taktów przed 9 do 11
G. Bizet – Carmen, Akt II: Entrance (28 taktów), Akt III: nr 45 – takty 9-19
S. Moniuszko – Straszny Dwór, nr 1 (9 taktów), nr 19 od 327 do 5 taktów po 331
G. Puccini – Madame Butterfly, Akt I od 1 do 8 taktów przed 3, Akt I 6 taktów po 32 do 35
M. Ravel – Bolero (1 głos)
 
Etap II
Kontrafagot:
W. A. Mozart – Koncert B-dur KV 191, 2 cz. (bez kadencji)
Orkiestrówki Kontrafagot:
G. Verdi – Don Carlos, nr 11 od 5 taktów przed A do B
C. Saint-Saens – Samson i Dalila, Akt III Scena II od 5 taktu po G (16 taktów), Akt III Scena III od O do 11 taktów po P
R. Janiak – Człowiek z Manufaktury – Akt II takty 272-276
 

13.03.2024 r. (środa) 
godz. 13:00 - Waltornia tutti
 
Etap I 
1. W. A. Mozart – Koncert waltorniowy nr 3  Es – dur KV 447 (część I z kadencją)
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
Etap II 
1. H. Neuling – Bagatela
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
3. Czytanie nut a vista
 
Orkiestrówki:
G. Verdi – Don Carlos – Preludio (Cor. I, II)
G. Puccini – Madame Butterfly (Cor. II)
G. Puccini – Tosca – (Cor. II)
G. Verdi – Trubadur – (Cor. II)
G. Puccini – Turandot (Cor. II)
 

 

Teatr Wielki w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko

specjalista ds. zaopatrzenia-kierowca  

Główne obowiązki:
 • realizowanie przydzielonych zakupów i dostaw,
 • przewóz osób, dekoracji, materiałów i sprzętu.
 
Wymagania:
 • - prawo jazdy kat. B i C
 
Zapewniamy:
 • praca w systemie jednozmianowym, z ewentualnością pracy w weekendy,
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora.
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie  CV osobiście do sekretariatu Teatru  w godzinach od godz. 8.00 do godz. 15.00 albo drogą elektroniczną na adres: e.balcerowski@teatr-wielki.lodz.pl  w terminie do 20 lutego 2024r.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.
 


Teatr Wielki w Łodzi
poszukuje pracownika na stanowisko monter orkiestry.
 
Podstawowe obowiązki pracownika:
 • ustawianie krzeseł, pulpitów i instrumentów dla muzyków orkiestry we wskazanych pomieszczeniach prób i przedstawień,
 • sprzątanie sprzętu po próbach,
 • załadunek sprzętu, rozładunek i przygotowanie do spektaklu, w przypadku występów poza siedzibą Teatru.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
Wymagane dokumenty:
 • Osoby zainteresowane proszone są o złożenie listu motywacyjnego i CV w terminie do 09.02.2024r.:
  • osobiście, adres TEATR WIELKI W ŁODZI, PLAC DĄBROWSKIEGO, 90-249 ŁÓDŹ, wejście od ulicy Jaracza, sekretariat pokój nr 30, w godz. 900 – 1500;
  • pocztą elektroniczną na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia o zatrudnieniu.


Teatr Wielki w Łodzi poszukuje pracownika
na stanowisko operatora – realizatora dźwięku

 
Obowiązki pracownika:
 • realizacja dźwięku podczas prób, przedstawień i innych wydarzeń artystycznych;
 • sporządzanie zapisu realizacji akustycznych audio i video dzieła scenicznego;
 • uczestniczenie w przygotowaniu materiałów marketingowych i reklamowych Teatru;
 • obsługa imprez obcych;
 • montaż, obsługa oraz demontaż sprzętu elektroakustycznego;
 • obsługa mikroportów;
Wymagania wobec kandydatów:
 • posiadanie kierunkowego wykształcenia w zakresie realizacji dźwięku wraz z umiejętnością czytania nut;
 • umiejętność obsługi cyfrowych konsoli fonicznych;
 • wiedza z zakresu cyfrowych protokołów transmisji dźwięku;
 • znajomość instalacji, montażu i obsługi urządzeń elektroakustycznych, radiowych i wizyjnych, stacjonarnych i przenośnych;
 • umiejętność dokonywania nagrań i przegrań na wszystkich dostępnych nośnikach magnetycznych i cyfrowych;
 • umiejętność realizacji dźwięku podczas prób, przedstawień oraz wszelkiego rodzaju imprez  dodatkowych wynikających z harmonogramu prac w Teatrze;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej;
 • dyspozycyjność (praca w systemie równoważnego czasu pracy /do 12 godz. na dobę/, praca w weekendy).
 • Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość eksploatacyjną.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia, docelowo umowa o pracę w pełnym wymiarze na czas nieokreślony;
 • realizację ciekawych, samodzielnych zadań;
 • dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie listu motywacyjnego oraz  CV osobiście do sekretariatu Teatru  w godzinach od godz. 8.00 do godz. 15.00 albo drogą elektroniczną na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl w terminie do 15 stycznia 2024r. 
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: 
Artysta Chóru – Tenor
 
Możliwa współpraca na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie w ramach doangażowania do poszczególnych projektów.
 
Termin przesłuchania ustalany indywidualnie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
 
Warunki finansowe oraz przykładowe plany pracy przesyłane będą w odpowiedzi na zgłoszenie.
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala nr 408 – sala prób chóru.
 
Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu. Nuty dla pianisty należy przesłań wraz ze zgłoszeniem. Teatr zapewnia akompaniatora oraz możliwość zrobienia krótkiej próby przed przesłuchaniem.
 
Zapewniamy:
- pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją
- stabilne warunki zatrudnienia
- dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie za spektakle i próby ponadnormowe
- dodatkowe wynagrodzenie za koncerty i spektakle poza siedzibą Teatru
- bezpłatne regularne konsultacje wokalne
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
- pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 
Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: 
 
chór@teatr-wielki.lodz.pl 
 
z tematem wiadomości: PRZESŁUCHANIE – TENOR
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)
 
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij