Oferty pracy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Oferty pracy

 

 
DYREKCJA TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZESŁUCHANIACH DO ORKIESTRY TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI
 
22.08.2024 r. (Czwartek)
godz. 10:00 - Pierwsze skrzypce tutti
godz. 11:30 - Drugie skrzypce tutti
godz. 12:30 - Kontrabas – zastępca prowadzącego grupę kontrabasów
                       
- Przesłuchania odbędą się w sali prób orkiestry (nr. 4)
- Teatr nie zapewnia akompaniatora.
- Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20.08.2024, na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
- Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz wypełnioną zgodę RODO.
- Nuty do orkiestrówek zostaną przesłane na Państwa skrzynki mailowe po przesłaniu zgłoszenia.
- Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
- Zapraszamy także na konsultacje dla skrzypków przed przesłuchaniami, prowadzone przez Koncertmistrz orkiestry. Konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez dział Koordynacji pracy artystycznej. Informację o chęci wzięcia udziału w konsultacjach prosimy dołączyć do zgłoszenia.

22.08.2024 r. (czwartek)  
 
godz. 10:00 - Pierwsze skrzypce tutti
 
Etap I (za kotarą)
1. W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru:
nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr. 5 A-dur KV 219,
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
 
Etap II (bez kotary)
1. Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego,
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
3. Czytanie nut prima vista
 
Orkiestrówki:
W.A. Mozart – Czarodziejski Flet
1.  I Akt, Uwertura, Allegro
W.A. Mozart – Die Hochzeit des Figaro
1. Presto
S. Moniuszko – Mazur z opery „Straszny dwór”
G. Puccini – Madama Butterfly
1. Uwertura
2. Akt II, Andante (zaznaczony fragment)
3. Akt III (zaznaczony fragment)
G. Bizet – Carmen
1. Akt II (zaznaczony fragment)
G. Verdi - Aida
1. Preludio, Andante mosso
J. Strauss – Die Fledermaus
1. Uwertura, Allegro vivace
2. Allegretto
3. Allegretto
4. Allegro moderato
5. Allegro moderat
22.08.2024 r. (czwartek)
 
godz. 11:30  - Drugie skrzypce tutti
 
I etap (za kotarą)
 
W.A. Mozart – I część dowolnego koncertu z kadencją
 
oraz orkiestrówki:
W.A. Mozart – Czarodziejski Flet:
1.  Akt I, Uwertura, Allegro, takty od 1 do 42 (CzF1)
2. Akt II, Finał, ostatnie Allegro, takty od 2 do 32 (CzF2)
 
G. Puccini – Madama Butterfly:
1. Uwertura (MBU)
 
II etap (bez kotary)
 
Utwór dowolny
 
oraz orkiestrówki:
G. Bizet– Carmen:
Finał, Akt II
W.A. Mozart – Wesele Figara:
Akt I, nr 2, Duettino, Allegro, takty od początku do małego nr 31 (WF)
 
G. Puccini – Madama Butterfly:
 Akt III, od nr 9 do czterech taktów przed nr 12 (MB)
 
czytanie nut a prima vista
 
 
 
22.08.2024 r. (czwartek)
 
godz. 12:30 – Kontrabas - zastępca prowadzącego grupę kontrabasów
 
I etap (za kotarą)
 
Koncert KLASYCZNY 1 i 2 część z kadencjami 
 - do wyboru Carl Ditters von Dittersdorf koncert nr 2 D-dur
                        Johann Babtist Vamhal koncert Es-dur
                        Domenico Dragonetti koncert G-dur
 
Orkiestrówki:
- B. Smetana - Sprzedana narzeczona (str. 34)
- Verdi - Rigoletto 1 akt nr 1 (str. 42)
- Verdi - La Traviata 4 fragmenty (str. 42 - 43) 
- L. van Beethoven - 5 symfonia 3 cz. (str. 12 - 13)
 
II etap (bez kotary)
 
Koncert romantyczny 1 cz. z kadencją
- do wyboru G. Bottesini koncert nr 2 b-moll
                       S. Koussevitsky koncert kontrabasowy op. 3
 
Orkiestrówki:
- A. Mozart Wesele Figara (str. 27)
- A. Mozart - Czarodziejski Flet (str. 28 - 29)
- A. Mozart - symf g-moll 1 cz. (str. 22 - 23)
- I Strawinsky - Pulcinella (str. 60)
- G. Verdi - Rigoletto akt 1 nr 3 (str. 61)
 
 
czytanie nut a prima vista
 
 
 
 
 
Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych
 
Uprzejmie informuję, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie Mirosława Młodzika,
  z którym można się kontaktować pod adresem: iod@teatr-wielki.lodz.pl  tel. 42 630 13 51.
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane dobrowolnie od Pani/Pana i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji.
 2. W każdym przypadku przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych musi być oparte
  na podstawie prawnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, jaką może być:
  1. Pana/Pani dobrowolna zgoda,
  2. wykonywanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub Pana/Pani żądanie
   do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy,
  3. konieczność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (o którym mowa w art. 21 RODO).
W tym celu wystarczające będzie wysłanie wiadomości e-mail ze swoim żądaniem pod adres: e-mail: obronacywilna@teatr-wielki.lodz.pl
 1. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również
  na dopuszczalność przetwarzania danych na innych podstawach wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.
 
 

 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij